global

ÉN XANH 2019

GALA TÔN VINH VÀ TRAO GIẢI

CÁC SÁNG KIẾN KINH DOANH VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

07

Ngày

09

Giờ

06

Phút

05

Giây

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Đơn vị tổ chức

Brand logo
Brand logo
Brand logo
Brand logo
sign

Về Én Xanh

Én Xanh là chương trình đầu tiên của Việt Nam nhằm tìm kiếm và tôn vinh các Sáng Kiến Kinh Doanh Vì Cộng Đồng. Với thông điệp: "KINH DOANH VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN VĂN VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG", Én Xanh góp phần thúc đẩy và lan tỏa tinh thần cùng những giải pháp kinh doanh tiên phong góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Các chủ đề chính

Những sáng kiến KD góp phần xây dựng một nền nông nghiệp Việt Nam Hiệu quả - Nhân văn - Bền vững thông qua giải quyết thách thức:

 • Biến đổi khí hậu: Việt Nam cần những mô hình kinh doanh nông nghiệp mới thích ứng cao với BĐKH, bảo tồn và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên như đất canh tác và nước ngọt…
 • Nông nghiệp công bằng: Nông dân sản xuất nhỏ và các nhóm yếu thế như người dân tộc thiểu số, người nghèo không có khả năng tham gia và hưởng lợi công bằng từ chuỗi giá trị trong nông – lâm – ngư nghiệp do thiếu thông tin và kiến thức, thiếu năng lực và vốn để áp dụng KHCN trong sản xuất, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, thiếu liên kết theo chuỗi giá trị cao…
 • Năng suất lao động trong nông nghiệp hiện thấp nhất trong nền kinh tế (trung bình khoảng 37 triệu VND/lao động nông nghiệp so với khoảng hơn 60,8 triệu đồng/lao động toàn nền kinh tế) do hàm lượng đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp còn hạn chế,...
 • Thiếu những mô hình hợp tác giữa nông dân và doanh nghiệp đảm bảo ba tiêu chí: hiệu quả về kinh tế, bền vững về môi trường tự nhiên, đồng thời đảm bảo sự tham gia và đóng góp của người nông dân (với tri thức bản địa của mình) và thế mạnh về vốn, kỹ thuật và thị trường của doanh nghiệp.
 • Ứng dụng công nghệ: Đa phần sản xuất nông nghiệp ở qui mô nhỏ, phân tán, chưa áp dụng được công nghệ trong quản lý sản xuất, nguyên liệu, thu hoạch, chế biến và phân phối sản phẩm theo nhu cầu thị trường.
 • Giảm và xử lý rác thải: Hoạt động nông nghiệp đặt ra những thách thức trong giảm thiểu và xử lý (tái chế và tái sử dụng) rác thải hữu cơ và vô cơ bao gồm chế biến và phân phối thực phẩm.
image

Các sáng kiến KD giải quyết thách thức liên quan vấn đề:

 • Tiêu dùng bền vững: Én Xanh 2019 tìm kiếm các sáng kiến trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các nhu cầu thiết yếu giúp nâng cao chất lượng cuộc sống trong khi giảm thiểu tối đa việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguyên liệu độc hại
 • Giảm thiểu và quản lý rác thải: Các giải pháp hạn chế lượng rác được thải ra môi trường, các giải pháp upcycle, thu gom, xử lý, đồ dùng thay thế và sử dụng nhiều lần, đặc biệt với đồ dùng nhựa.
 • Năng lượng mới: Những sáng kiến giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và thủy điện; tăng sử dụng năng lượng mới (năng lượng mặt trời, gió, cơ, địa nhiệt…) trong sản xuất và sinh hoạt.
 • Én Xanh tìm kiếm các sáng kiến giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác hại của nó đến sức khỏe con người và môi trường tự nhiên.
image

Những sáng kiến giải quyết thách thức về:

 • Phát triển điểm đến bền vững: Vì nhiều lý do mà người dân địa phương, đặc biệt người nghèo và bà con DTTS dần bị đẩy ra ngoài lề trong quá trình phát triển du lịch. Dù có tiềm năng nhưng du lịch chưa trở thành sinh kế bền vững cho người nghèo và các đối tượng yếu thế trong cộng đồng.
 • Phát triển mô hình du lịch mới như du lịch có trách nhiệm, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp còn gặp khó khăn khi chưa khẳng định được hiệu quả kinh tế và chưa gắn kết được với thị trường. Thiếu vắng các sản phẩm giá trị gia tăng cho du lịch như quà tặng, dịch vụ du lịch trải nghiệm văn hóa, thắng cảnh. Thiếu liên kết giữa các cộng đồng kinh doanh du lịch và các công ty du lịch để ổn định và phát triển thị trường.
 • Chất thải từ hoạt động du lịch: Các chất thải phát sinh từ hoạt động du lịch của các cơ sở kinh doanh và du khách (Ví dụ: chất thải rắn từ hoạt động của các khách sạn, dầu thải từ các tàu du lịch, khí thải từ các phương tiện giao thông,…) chưa được thu hồi hay xử lý triệt để bị thải ra ngoài môi trường, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước và đất tại các điểm du lịch. 
image

Những sáng kiến KD trao quyền cho phụ nữ thông qua:

 • Thúc đẩy, hỗ trợ sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong kinh doanh
 • Tạo việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn
 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng và nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ
image

KINH DOANH BAO TRÙM VÀ ĐA DẠNG

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong kinh doanh, nhiều thách thức vẫn tồn tại, hạn chế việc tạo ra môi trường như vậy trong khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam. Để có thể tạo dựng được văn hóa đa dạng và hòa nhập ở mỗi doanh nghiệp, cần có sự tiên phong thay đổi ngay từ đội ngũ lãnh đạo, giám đốc. Với tập thể sự đa dạng, không phân biệt hoàn cảnh, khuynh hướng tình dục hay nhận dạng giới, các doanh nghiệp Việt Nam có thể phát huy những ý tưởng đổi mới và táo bạo, nhờ đó bắt kịp với sự thay đổi không ngừng của thị trường, góp phần hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Én Xanh tìm kiếm các sáng kiến đang được các DN áp dụng nhằm đem đến cơ hội bình đẳng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt được tham gia và phát huy năng lực của mình trong mọi mặt hoạt động của DN, với vai trò nhà cung cấp, người làm công, người tiêu dùng, nhà phân phối…

image

Đối tượng tham gia

icon

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có các sáng kiến kinh doanh giải quyết các thách thức xã hội và bảo vệ môi trường trong năm lĩnh vực chương trình hướng tới. Các sáng kiến này bao gồm:

 • Sáng kiến mới được triển khai từ 1 đến 3 năm gần đây nhằm tìm kiếm giá trị gia tăng cho DN đồng thời góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn; hoặc hướng tới mục tiêu kinh doanh công bằng và hỗ trợ các cộng đồng yếu thế.
 • Sáng kiến khởi nghiệp mới, đột phá, có khả năng nhân rộng để giải quyết thách thức trong 5 lĩnh vực và mang lại tác động cho cộng đồng. Các sáng kiến đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm và chứng minh được kết quả ban đầu.
ĐĂNG KÝ THAM GIA
icon

Các tổ chức và cá nhân có các sáng kiến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ cho các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, bao gồm:

 • Các sáng kiến xây dựng khung khổ pháp lý và chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp xã hội nói riêng và sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng nói chung
 • Các mô hình, hoạt động ươm tạo và hỗ trợ các DNXH và các sang kiến kinh doanh vì cộng đồng
 • Các sáng kiến truyền thông
 • Các sáng kiến huy động nguồn lực (tài chính, nhân lực, vật lực và trí lực)
 • Các sáng kiến nghiên cứu và giảng dậy trong lĩnh vực kinh doanh vì cộng đồng, đặc biệt là doanh nghiệp xã hội
ĐĂNG KÝ THAM GIA

03 giải tiền mặt

Én vàng

100 triệu đồng cùng các gói đầu tư khác.

Én bạc

50 triệu đồng cùng các gói đầu tư khác.

Én đồng

30 triệu đồng cùng các gói đầu tư khác.

HÀNG CHỤC SÁNG KIẾN ĐƯỢC VINH DANH TẠI GALA

Cơ hội nhận giải thưởng do các đối tác trao tặng, bao gồm:
1. Giải Hòa nhập cao (được trao bởi Hội đồng Anh tại Việt Nam và UNDP) trị giá 30 triệu đồng. Chi tiết xem tại ĐÂY 

2. Giải Én Xanh đồng hành (được trao bởi Oxfam tại Việt Nam)

Nhận kỷ niệm chương Én Xanh 2019 – Sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững do Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam trao tặng

Nhận các gói tư vấn, hỗ trợ đồng hành lên đến 200 triệu đồng

Được quảng bá trên các kênh truyền thông chính thức của Én Xanh

Được các đối tác truyền thông của chương trình hỗ trợ truyền thông trên phạm vi toàn quốc

Đăng ký tham gia Gala trao giải


07

Ngày

09

Giờ

06

Phút

05

Giây

Cách 2: ĐIỀN ĐƠN ONLINE

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chọn đối tượng để đăng ký sáng kiến kinh doanh tương ứng:

Đơn đăng ký cho các sáng kiến xã hội

Tiêu chí đánh giá

NHÓM 1: Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có các sáng kiến kinh doanh giải quyết các thách thức xã hội và bảo vệ môi trường trong năm lĩnh vực chương trình hướng tới:

 • Tạo tác động xã hội: Các sáng kiến giúp giải quyết những thách thức trong các lĩnh vực mà chương trình hướng tới, góp phần phát triển cộng đồng nhân văn và bền vững.
 • Hiệu quả: Sáng kiến là một giải pháp kinh doanh đã được triển khai trong thực tế, thể hiện tính hiệu quả, bền vững về kinh doanh và có tiềm năng nhân rộng
 • Khả năng tổ chức, lãnh đạo: Lãnh đạo và đội ngũ có tầm nhìn, sức sáng tạo, cam kết, kiên trì vượt khó khăn và có khả năng triển khai sáng kiến tốt
 • Đổi mới sáng tạo: Sáng kiến là các giải pháp mới, có hiệu quả vượt trội hoặc là những giải pháp tiên tiến có sẵn nhưng được áp dụng vào cộng đồng mới
 • Khuyến khích các sáng kiến đổi mới công nghệ.

NHÓM 2: Các tổ chức và cá nhân có các sáng kiến xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ cho các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng

 • Thiết thực: Đáp ứng được đúng nhu cầu cần hỗ trợ
 • Hiệu quả: Mang lại tác động tích cực toàn diện và lâu dài
 • Sáng tạo: Giải pháp mang tính mới, đột phá
 • Lan tỏa: Tạo tác động không chỉ tới đối tượng đích (các sáng kiến) mà gây ảnh hưởng sâu rộng đến cộng lớn hơn
 • Kịp thời: Đúng thời điểm, phù hợp với thực tế hiện nay

Các mốc thời gian quan trọng

24-25/7/2019

- Họp báo công bố Én Xanh 2019
- Tập huấn về kinh doanh tạo tác động tại Hà Nội 

25/7 - 30/8/2019

Các hội thảo và hoạt động đề cử, ứng cử sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh

Tháng 10/2019

- Workshop Kinh doanh bao trùm và đa dạng tại TP. Hồ Chí Minh do UNDP tổ chức (dự kiến giữa tháng 10)
- Workshop Trao quyền kinh tế cho phụ nữ tại Hà Nội do CSIE chủ trì cùng các đối tác (dự kiến giữa tháng 10)
- Chung kết cuộc thi khởi nghiệp kinh doanh vì cộng đồng
- Gala vinh danh các sáng kiến kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững - Giao lưu Én Xanh 2017 - 2019 

Tháng 10-12/2019

Truyền thông, hỗ trợ nhân rộng các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng

Ban tổ chức

icon

Ông Vũ Tiến Lộc

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Trưởng Ban Tổ chức

icon

Bà Caitlin Wiesen

Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam

icon

Bà Hà Thị Thu Thanh

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Đồng trưởng Ban Tổ chức

icon

Bà Nguyễn Khánh Thủy

Tổng Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Phát triển Sinh kế vì Cộng đồng (CLF)

icon

Bà Dương Thị Nga

Phó ban Hợp tác Quốc tế, Liên hiệp hội Việt Nam
Phó Ban tổ chức

icon

Ông Lương Minh Huân

Viện trưởng, Viện phát triển Doanh nghiệp,
Phòng Thương mai và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

icon

Ông Phạm Hồng Quất

Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ, 
Bộ Khoa học và Công nghệ

icon

Bà Phạm Kiều Oanh

Sáng lập, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP)

Nhà tài trợ

Brand logo
Brand logo
Brand logo
Brand logo

Liên hệ

BAN TỔ CHỨC ÉN XANH 2019

 • Địa chỉ: Phòng 2302, Tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 • Email: enxanh2019@gmail.com
 • Điện thoại: +84 24 3537 8746
 • Fanpage: Én Xanh

Đăng ký nhận tin

*Thông tin của quý khách luôn được bảo mật tuyệt đối

Kết nối