Quay về
Trang chủ

Én Xanh 2019 - Trao quyền phụ nữ giúp kinh doanh bền vững hơn


Trao quyền cho phụ nữ - nên hiểu thế nào cho đúng?

Cụm từ “trao quyền” - “empower” bắt nguồn từ từ “quyền lực” - “power”. Theo những nhà hoạt động về nữ quyền trên thế giới, không nên gò bó định nghĩa của “trao quyền” chỉ ở phương diện tạo cơ hội cho phụ nữ có khả năng tham gia vào các hoạt động kinh tế bởi đó là “quyền lực” tạm thời, không bền vững. Hơn hết, cần tiếp cận quá trình trao quyền theo nghĩa rộng hơn. Theo Báo cáo Phát triển Con người 1995 (Human Development Report) và định nghĩa từ DAWN - tổ chức tập hợp các nhà nữ quyền tại các quốc gia đang phát triển, trao quyền là quá trình xóa bỏ định kiến tiêu cực được kiến tạo bởi phần lớn xã hội, qua đó phụ nữ sẽ tự nhìn nhận bản thân họ có đủ quyền và năng lực để hành động, tham gia kiến tạo giải pháp cho cộng đồng. Như vậy, cốt lõi của quá trình trao quyền có thể hiểu là sự xóa bỏ các rào cản định kiến với nữ giới và là quá trình bản thân mỗi cá nhân nhận ra và phát huy năng lực chính mình.

Trao quyền cho phụ nữ thông qua các giải pháp kinh doanh tạo tác động

Các mô hình, sáng kiến kinh doanh chính là những giải pháp và phương tiện hiệu quả giúp thúc đẩy quyền phụ nữ:

  • Trên thế giới và Việt Nam, đã có rất nhiều mô hình kinh doanh giúp kiến tạo sinh kế, tạo cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh doanh cho phụ nữ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đầu của sự trao quyền.
  • Những mô hình kinh doanh tiếp cận sự trao quyền sâu hơn vẫn khá hiếm. Trên thế giới hiện nay mới chỉ có một vài mô hình tiêu biểu như MsMissMrs (Scotland) hay Kriti (Ấn Độ) - những nền tảng kết nối và nâng cao năng lực toàn diện cho nữ giới. Các bạn có thể đọc thêm về một số mô hình được Én Xanh tổng hợp tại đây: http://bit.ly/traoquyennugioi
 
 

Thống kê đã cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia có nền kinh tế với tỷ lệ phụ nữ tham gia và lãnh đạo DN khá cao, chiếm 31.5%. Bên cạnh những vai trò là người tiêu dùng, phụ nữ còn đảm nhận các vị trí sản xuất, vị trí quản lý, thậm chí việc các doanh nhân nữ khởi nghiệp đang trở thành một xu thế mới.

Tuy vậy, hai mối lo lớn nhất của phụ nữ khi bắt đầu khởi nghiệp: An toàn tài chính cá nhân (35%) và thiếu định hướng (35%) (theo khảo sát của Facebook tại Việt Nam năm 2018). Những thách thức này có thể giải quyết bằng việc trao quyền cho phụ nữ thông qua các giải pháp như nâng cao nhận thức, năng lực. Để phụ nữ thật sự được “trao quyền” và vượt qua những rào cản định kiến giới, bản thân họ phải thực sự tin vào năng lực cá nhân, tin rằng họ có thể làm được, từ đó tìm ra một con đường bắt đầu cho sự nghiệp của mình.

Én Xanh 2019 vẫn đang trên hành trình tìm kiếm các sáng kiến kinh doanh giúp trao quyền cho phụ nữ. Với Én Xanh, quá trình trao quyền là một quá trình dài lâu và khó khăn. Vì vậy, nhằm hướng tới một tương lai bền vững và bình đẳng, sự tham gia và hành động của mọi tổ chức, doanh nghiệp, sáng kiến trong quá trình trao quyền là rất cần thiết.

Đăng ký Én Xanh ngay hôm nay để lan tỏa hơn nữa hành trình trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam.

-----
THỜI HẠN: 15/09/2019
THỂ LỆ THAM GIA và TẢI ĐƠN ỨNG CỬ ÉN XANH:http://bit.ly/Cachthucthamgia_EnXanh2019
-----
Mọi thông tin cần hỗ trợ, xin liên hệ:
Inbox Én Xanh: https://sum.vn/4p8Nh
Email: enxanh2019@gmail.com
Hotline: (84-24) 3537 8746


Top

Tin liên quan

Copyright © Slimweb 2020. All rights reserved.